Bel voor vrijblijvend advies of meer informatie op het dagelijks spreekuur tussen 10:00 en 12:00:

  085- 4019750

Openingstijden
ma t/m vr 09.00 - 13.00
14.00- 17.00

Bewindvoering & budgetbeheer

Professionele bewindvoering in Nederland wordt steeds gestructureerder. De officiële benaming voor bewindvoering is beschermingsbewind. De grond voor bewindvoering is opgenomen in titel 19 van boek 1 van het Burgerlijk wetboek. De wet omschrijft de grond voor bewind als volgt: ‘Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen..’

De omschrijving is ruim en betreft een grote doelgroep. Tot de doelgroep kunnen ouderen en personen met een geestelijk of verstandelijk beperking. Ook elk gewoon huishouden, die zijn financiële administratie om wat voor reden dan ook wil laten beheren, kan tot de doelgroep behoren. Bewindvoering is een maatregel, net zoals mentorschap en curatele. Belangrijk is dat niet u, maar uw gelden en goederen onder bewind staan. U, de persoon wiens gelden en goederen onder bewind staan, wordt in juridisch jargon ‘rechthebbende’ genoemd. Vanaf het moment van de uitspraak is de bewindvoerder verantwoordelijk voor uw financiën.Een gevolg van bewindvoering is dat u handelingsonbevoegd wordt. Dit dient als bescherming waardoor het voor u niet mogelijk om nog meer schulden te maken. Het uiteindelijke doel van bewindvoering is dat u in de toekomst zelf uw financiën op een verantwoorde wijze gaat beheren en zelfredzaam wordt. Tot die tijd doen wij dat. Hoe, wanneer en of dit gaat gebeuren vindt plaats in overleg met u. Aan bewindvoering zijn de volgende voorwaarden verbonden:
– U bent meerderjarig
– U werkt vrijwillig mee
– Bewindvoering komt tot stand door tussenkomst van de kantonrechter. Bewindvoering wordt door de rechter uitgesproken en er volgt een beschikking. De maatregel wordt geregistreerd in het Centraal Curatele-en bewindregister.

Nadat wij de beschikking van de rechtbank ontvangen hebben, openen wij drie rekeningen: een beheerrekening, een leefgeldrekening en een spaarrekening. Het inkomen ontvangt u op de beheerrekening dat door ons wordt beheerd. Van het inkomen dat u ontvangt, betalen wij uw vaste lasten, eventuele afgesproken betalingsregelingen en uw leefgeld. U ontvangt hiervan maandelijks een overzicht. Indien uw budget het toelaat, wordt een bedrag voor u gespaard. Uw leefgeld is bedoeld voor eten en drinken.

Budgetbeheer is vrijwel hetzelfde als bewindvoering. Wij hanteren hierbij dezelfde werkwijze en voorwaarden. In geval van budgetbeheer wordt er een budgetplan opgesteld in plaats van een plan van aanpak. De belangrijkste verschillen met bewindvoering is dat u niet handelingsonbevoegd bent, er geen tussenkomst is van de kantonrechter en het beheer niet geregistreerd wordt.

Wij bieden drie vormen van budgetbeheer aan. Indien u kies voor budgetbeheer Basis betalen wij uw huur of hypotheek en zorgverzekering. De andere rekeningen betaalt u zelf. Dit is de mildste vorm van budgetbeheer.

Budgetbeheer Plus is een tussenvorm van budgetbeheer Basis en Totaal. Bij deze vorm van budgetbeheer wordt uw huur of hypotheek, zorgverzekering en nog één of twee andere betalingen door ons gedaan. De overige rekeningen betaalt u zelf.

Bij budgetbeheer Totaal nemen wij de gehele financiële administratie van u over en gaan wij deze beheren. Deze vorm wordt door ons aangeraden indien er sprake is van een hoge schuld of problematische schulden.

Ook in geval van problematische schulden kunt u bij ons terecht. Van problematische schulden wordt gesproken indien is te voorzien dat u niet zou kunnen voortgaan met het betalen van uw schulden, of de situatie waarin u bent opgehouden te betalen.’

Werkzaamheden van de bewindvoerder en budgetbeheerder bestaan onder andere uit :
– Afleggen van huisbezoeken
– Registreren van het ontvangen inkomen
– Betalen van de vaste lasten
– Bepalen en uitkeren van het leefgeld
– Opstellen van de jaarlijkse rekening & verantwoording (alleen bij bewindvoering)
– Treffen van betalingsregelingen

Bij het huisbezoek ontvangt u meer informatie over wat u van ons kunt verwachten en hoe het traject zal verlopen.