Bel voor vrijblijvend advies of meer informatie op het dagelijks spreekuur tussen 10:00 en 12:00:

  085- 4019750

Openingstijden
ma t/m vr 09.00 - 13.00
14.00- 17.00

Curatele

Curatele is de laatste en zwaarste maatregel. Deze maatregel komt in de praktijk niet veel voor, vanwege de vergaande beperkingen en wordt opgelegd indien alle andere maatregelen niet of niet voldoende effectief blijken. Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Dit betekent dat wij in dit geval toezien op uw persoonlijke welzijn en uw vermogen. Bent u onder curatele gesteld, dan bent u in juridische termen ‘de curandus’. Een voorwaarden voor curatele is dat u meerderjarig bent. Curatele komt altijd tot stand door middel van een rechtelijke uitspraak en wordt door de kantonrechter uitgesproken in één van de volgende gevallen:
1. Wegens een geestelijke stoornis, waardoor u al dan niet met tussenpozen, niet in staat bent of bemoeilijkt wordt uw belangen behoorlijk waar te nemen,
2. Wegens verkwisting; teveel onverantwoorde uitgaven, bijvoorbeeld als gevolg van een verslaving.
3. Wegens gewoonte van drankmisbuik waardoor u
a. uw belangen niet behoorlijk waarneemt,
b. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of
c. uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.
De uitspraak van de rechter wordt gepubliceerd in het Staatscourant en twee dagbladen.  Ook wordt de curatele geregistreerd in het Centraal Curatele-en bewindregister.

Na de uitspraak bent u handelingsonbekwaam. Dit betekent dat al uw rechtshandelingen, zonder onze toestemming vernietigt kunnen worden. Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de kantonrechter.

Bij uw huisbezoek ontvangt u meer informatie over wat u van ons kunt verwachten en hoe het traject zal verlopen.