Bel voor vrijblijvend advies of meer informatie op het dagelijks spreekuur tussen 10:00 en 12:00:

  085- 4019750

Openingstijden
ma t/m vr 09.00 - 13.00
14.00- 17.00

Mentorschap

De vergrijzing en de steeds meer individualistischer wordende maatschappij leiden ertoe dat ouderen er steeds vaker alleen voor staan. Ouderdom gaat vaak gepaard met lichamelijke gebreken, beperkingen en ziektes. Hierdoor zijn ouderen een kwetsbare groep binnen de samenleving die op een gegeven moment niet (meer) hun persoonlijke belangen kunnen behartigen. Wij ondersteunen u op gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Bij mentorschap houden wij ons niet bezig met uw financiële situatie, maar met uw persoonlijke welzijn. Mentorschap is de tweede van de drie maatregelen. Ook de basis van de mentorschap is wettelijk geregeld, namelijk in titel 20 van boek 1 van het Burgerlijk wetboek.  Mentorschap hoeft niet alleen voor ouderen te gelden. De wettelijke grondslag voor mentorschap is: ‘Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet- vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen…’ Ook indien u te maken heeft met fysieke, mentale of meervoudige beperkingen, behoort u tot de doelgroep.

Familieleden, vrienden en kennissen kunnen optreden als mentor. Tegenwoordig wordt er echter steeds vaker gekozen om dit door professionele organisaties te laten verzorgen. De rechtbank houdt toezicht op de werkzaamheden van de mentor.

Werkzaamheden van de mentor bestaan onder andere uit:
– Bezoeken van de cliënt,
– Meegaan naar artsen,
– Cliënt bijstaan in medische gevallen en meebeslissen bij medische beslissingen
– Aanspreekpunt artsen en familieleden

Bij het huisbezoek ontvangt u meer informatie over wat u van ons kunt verwachten en hoe het traject zal verlopen.