Bel voor vrijblijvend advies of meer informatie op het dagelijks spreekuur tussen 10:00 en 12:00:

  085- 4019750

Openingstijden
ma t/m vr 09.00 - 13.00
14.00- 17.00

Werkwijze

Juridisch advies en begeleiding
Indien u een juridische vraag heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook mailen en kort uw situatie beschrijven. Wij zullen u adviseren en indien noodzakelijk eventuele vervolgstappen aanraden. Indien u kiest om ons te mailen, kunt u in de mail aangeven hoe wij contact met u kunnen opnemen.

In sommige gevallen, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, bent u geholpen met het eerste advies. Indien dit niet het geval is, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intake. Indien wij u dit aanraden kunt u ervan uitgaan dat er actie ondernomen moet worden om het gewenste resultaat te behalen. In de intake wordt uitvoerig ingegaan op uw situatie en wordt een uiteenzetting gegeven over de mogelijke oplossingen. U krijgt daarbij van ons het advies welke van de mogelijkheden het meest passend is om het gewenste eindresultaat te behalen. De intake duurt maximaal 45 minuten. Hoe of waar u de intake wil laten plaatsvinden hangt geheel van u af. Indien u besluit de zaak uit handen te geven aan ons, komen de kosten van de intake te vervallen. Dit geldt overigens niet voor de werkzaamheden waar een vaste tarief voor staat.

Het oplossen van uw juridisch probleem zal vooral bestaan uit het begeleiden, bemiddelen of een combinatie van beide. Welk traject gevolgd wordt is wederom afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt en welke acties er eventueel al ondernomen zijn door u of uw wederpartij. Een klein detail kan soms een totaal andere aanpak vereisten. Het oplossen van uw juridische probleem is maatwerk. Door onze vakkundigheid en persoonlijke aanpak bent u bij ons aan het juiste adres. Wat uw probleem ook is, wij voorzien u van een eerlijk advies, goede begeleiding en kiezen de meest effectieve wijze om uw probleem blijvend op te lossen. Onze voorkeur gaat uit om dit zo snel mogelijk te doen. En zonder tussenkomst van een advocaat of rechter, want op deze manier lost u uw juridisch probleem het beste op en voorkomt u dat uw kosten aanzienlijk oplopen.
 

Bewindvoering, mentorschap en curatele
De werkwijze in geval van bewindvoering, mentorschap en curatele is ingewikkeld. Om u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkwijze, hebben wij de informatie schematisch weergegeven. Klik hier om het document te openen.